Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Språkstøtte.no

Oslo VO Skullerud har tilbudt morsmålsstøttet opplæring siden høsten 2014. Skoleåret 2017/2018 får vi sammen med Oslo VO Rosenhof midler fra IMDI for å videreutvikle prosjektet. Oslo VO Skullerud har derfor i år utvidet tilbudet om morsmålstøttet opplæring.

Dette skoleåret gis tilbudet på arabisk og somali til deltakere på spor 1, nybegynnere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet. Det er godt dokumentert i forskning at opplæring med morsmålsstøtte gir økt læring og raskere progresjon, spesielt for denne målgruppen.

Språkhjelperne er deltakere fra klasser på spor 2 eller deltakere på grunnskole. Språkhjelperne kurses her på skolen. Kurset gir en innføring i viktige pedagogiske prinsipper i norsk skole, kjennskap til metoder vi bruker i den første lese- og skriveopplæringen, bevisstgjøring av forskjellige læringsstrategier og utvikling av egne språkferdigheter. Etter fullført opplæring får de praksis som språkhjelpere i språkhomogene grupper. Noen av språkhjelperne har i tillegg også praksis i ordinære klasser.

Metoden gir språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre inn i sin yrkeskarriere. De får i tillegg en attest til bruk på CV. Morsmålstøttet opplæring gir dermed gevinst både for de som mottar støtte og de som gir den.

Dette skoleåret gis morsmålstøtte på somali mandager og arabisk tirsdager fra 12.30-15.00. I tillegg har flere klasser språkhjelpere som ekstraressurs i ordinære klasser.

Morsmålsprosjektet ved Oslo VO Skullerud ledes av norsklærerne Lotte Stensrud og Unni Skadberg Isaksen.

Kom i gang

En kort beskrivelse av hvordan vi har organisert språkstøtten, litt bakgrunn og historikk.

E-post

Skolens hjemmeside