Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Språkstøtte.no

Språkstøtte ved Rosenhof

På Rosenhof tilbyr vi språkstøtte, først og fremst til deltakere i alfamodulen, grunnskole på lavere nivå og nybegynnere på spor 1. Vi bruker språkstøtte både i undervisning i ordinære klasser og i språkhomogene grupper på ulike språk to timer pr. uke. 

Vi bruker språkhjelpere som støtte på morsmål og norsk. Språkhjelperne rekrutteres i all hovedsak fra introduksjonsprogrammet. Deltakere med muntlig nivå på minimum A2 kan være språkhjelpere og ha dette som sin språkpraksis. Vi er spesielt interessert i personer som har erfaring fra undervisning eller annet pedagogisk arbeid, men vektlegger personlig egnethet.

Etter informasjon, påmelding, avklaring med bydeler og intervju, blir aktuelle personer innkalt til kurs for språkhjelpere.

Språkhjelperne har åtte kursdager i tillegg til observasjon i klasser i løpet av fire uker. Deretter er språkhjelperne i klasser hos lærere som har ønsket seg språkstøtte i sine klasser. De hjelper både på morsmål og på norsk. I tillegg deltar de i undervisning i språkhomogene grupper to timer en gang i uka. Språkhjelperne har praksis på onsdager og torsdager.

Alle signerer en kontrakt om å være språkhjelpere ca. tre måneder med mulighet for forlengelse. Alle språkhjelpere som fullfører kontrakten får sluttattest i tillegg til at vi er referanser for dem.

Vi rekrutterer nye språkhjelpere to ganger pr. skoleår.